Anna Stryhn Jørgensen

Jeg har med stor fornøjelse beskæftiget mig med frivilligt arbejde gennem 20 år.
Først på plejehjemmet Toftevang og siden i Søhusparkens plejeboliger, hvor jeg stadig virker.
Til orientering kan jeg oplyse, at jeg i øjeblikket sidder i Ældrerådet.

Mit ønske om at være en del af Frivilligrådet skyldes, at jeg gerne vil være med til at uddele penge til alt det frivillige arbejde, der udføres af mange frivillige foreninger i Syddjurs Kommune.

 

Peter Tofft

Formand i Frivilligrådet, valgt i 2015 for første gang.
Er frivillig i Gigtskolen Syddjurs samt på et par af kommunens aktivitetscentre. Primært med it og hjemmeside opgaver.
Arbejder som frivilligkoordinator i Århus Kommune.

 

Helle Pedersen

Har været medlem af Frivilligrådet siden det startede og forsøger at varetage de foreninger, der vedrører handicappede mv.
§18-midlerne skal fordeles ligeligt mellem ældre, unge og handicappede. Idet hele taget vil jeg gerne være med til at støtte mangfoldigheden, så pengene bliver spredt ud over flere mulige målgrupper/foreninger og ikke kun et stort beløb til én forening.
Jeg ved, hvor vigtigt det er at bibeholde foreningslivet i lokalsamfundet, da det skaber fællesskab, socialt samvær og styrker lysten til det frivillige arbejde. Her kan § 18-midlerne lige være det tilskud, der holder hjulene i gang.
Jeg har hele livet været aktiv frivillig og pt. er jeg medlem af Dansk Handicaporganisation Syddjurs, PTU (Polio, trafik- og ulykkesramte) og Handicaprådet.

 

Lene Jensen

Suppleant. Gift med Poul, har tre børn og fire børnebørn.
I 2000 meldtevi  os ind i Hjernesagen. Så kommer man hurtig ind i alt mulig.
Næstformand i Hjernesagens landsforening, kontaktperson for alle hjernesagnes lokalforeninger i region Midt, formand for hjernesagens lokaleforenin i Nord- og Syddjurs og Randers. I Frivilligrådet Syddjurs, medlem af gigtforeningen, bestyrelsesmedlem af Djurslands kredsen DH. Er med til at få to pårørendegrupper op, en i Kernehuset Ebeltoft og på Rosengården Hornslet, som har kørt i snart fire år. Suppleant i Handicaprådet Syddjurs.

 

Molly Thomsen, Ryomgård.

Næstformand.


Jens Dueholm Petersen, Hornslet.    


Gurli Sørensen, Ebeltoft.


Kirsten Poulsen, Ryomgård.

 

Anne-Lise Vester, Rønde.

Suppleant.