Giv en hånd til en medborger med Nye Veje og Mødestedet

Både projekt Nye Veje og Mødestedet formidler via ”frivilligheds-jobformidling” frivilligt arbejde til støtte for udsatte borgere. Arbejdsopgaverne strækker sig fra at følges ad til træning, til at hjælpe en enlig ung mor med en flytning med trailer og lampeopsætning, til socialt samvær, hvor de frivillige fungerer som besøgsværter og inviterer på kaffe eller mad eller en gåtur. Det kunne også være som besøgsven og rollemodel i forhold til uddannelse eller arbejde. Man kan også komme på banen som frivillig praktisk hjælp i forbindelse med driften af Kafe Kolind, hvor der er både tirsdagsklub med fællesspisning og torsdagsklub med kaffe, kage og Kafe Kolind Koret.
 
Projekt Nye Veje
Projektets formål er, at borgere fra 18 til 45 år med en svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet og foreningslivet gennem netværksdannelse i mødet med ressourcestærke humanitære organisationer, idrætsforeninger og enkeltpersoner får et kærligt skub i retning mod et mere aktivt liv.
Læs mere om Projekt Nye Veje her.

Projekt Mødestedet-Syddjurs
På denne side kan du få kontakt til frivillige og hjælp til forskellige ting. Har du brug for hjælp til indkøb eller håber du på at finde en besøgsven?
Læs mere om Projekt Mødestedet her.