Velkommen til Frivillig Syddjurs

Denne hjemmeside har til formål at oplyse om frivilligt socialt arbejde i Syddjurs Kommune, skabe kontakt imellem frivillige foreninger samt fremme det frivillige sociale arbejde i Syddjurs Kommune.

OBS: ansøgningsfrist om tilskud fra § 18-midler udskudt til 12. november

Da Syddjurs Kommune har besluttet at revidere retningslinjerne for ansøgninger til § 18 gældende for 2020, er ansøgningsfristen udskudt til den 12. november 2019.

De reviderede retningslinjer er endeligt besluttet og kan læses under fanebladet "Om".

Der ansøges til hovedpuljen ved at udfylde ansøgningsskemaet som findes via www.syddjurs.dk