Velkommen til Frivillig Syddjurs

 

Denne hjemmeside har til formål at oplyse om frivilligt socialt arbejde i Syddjurs Kommune, skabe kontakt imellem frivillige foreninger samt fremme det frivillige sociale arbejde i Syddjurs Kommune.

Her kan du bl.a. læse om Frivilligrådet, tilskudsmuligheder til frivilligt socialt arbejde, Frivillig Fredag og andre tiltag inden for området.

 

 


Corona hjælp

Corona-situationen udvikler sig dag for dag. Vi har udarbejet en liste over foreninger og fællesskaber, du kan tage kontakt til for at få vejledning eller støtte som privatperson eller frivillig.

Røde Kors: www.rodekors.dk

Ældresagen: www.aeldresagen.dk

Boblberg.dk: boblberg.dk

Dansk Folkehjælp: www.folkehjaelp.dk

Landsforeningen SIND: sind.dk

Kræftens Bekæmpelse: www.cancer.dk/nyheder/kraeftens-bekaempelse-raadgiver-kraeftpatienter-og-paaroerende-om-corona

Hjerteforeningen: hjerteforeningen.dk/corona

Syddjurs.dk: På www.syddjurs.dk/borger/covid-19/coronavirus kan man desuden holde sig opdateret omkring hvordan Coronavirus påvirker Syddjurs Kommunes drift.

(Kender du til andre foreninger, organisationer eller facebookgrupper der tilbyder hjælp til at håndtere Coranakrisen i Syddjurs, som ikke fremgår af listen, kan du sende en mail til strm@syddjurs.dk

 

"Pulje til kultur-, idræts-, og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen"

Slots- og kulturstyrelsen under Kulturministeriet, har oprettet en pulje for at mindske ensomhed og mistrivsel samt forøge livskvaliteten blandt ældre, samt hos sårbare og udsatte grupper under corona-krisen. Puljen skal understøtte de nævnte gruppers deltagelse i lokale kultur- idræts-, og foreningsaktiviteter i 2020.

Puljen kan søges af kulturinstitutioner, højskoler, aftenskoler samt foreninger og organsation, der udbyder kultur-, idræts- eller foreningsaktiviteter i samarbejde med sociale aktører og institutioner. Læs mere om puljen via dette link: slks.dk/tilskud