Frivilligrådets Årsmøde 2018

 

Den 22. februar lagde Rønde Idrætscenter endnu engang hus til Frivilligrådets Årsmøde, hvor der var valg til Frivilligrådet og desuden plads til oplæg og debat.

De fremmødte repræsenterede en bred vifte at de foreninger, der har mulighed for at søge tilskud fra puljen under Servicelovens §18 – Tilskud til frivilligt socialt arbejde.

 

Frivilligrådets formand og næstformand var begge forhindrede af private årsager, så Afdelingsleder Lene Bjarke Skov fra Kultursekretariatet, Syddjurs Kommune, blev valgt som aftenens dirigent, og fik dermed også opgaven med at læse formanden, Peter Toffts, årsberetning højt for forsamlingen.

Årsberetningen fortalte om hvordan puljens midler var blevet prioriteret i 2017, og om frivilligrådets utilfredshed med at Udvalget for plan, udvikling og kultur i 2017 valgte at tage beslutninger imod rådets anbefaling i forhold til nogle tilskudssager. Desuden omtalte årsberetningen Frivilligrådets øvrige aktiviteter det seneste år – de dialogmøder der blev afholdt i efteråret 2017 og ikke mindst Frivillig Fredag, der i 2017 blev gentænkt og afholdt som en Foreningsmesse i Rønde Idrætscenter med en lang række foreninger, der deltog med information og aktiviteter. Fremmødet til Frivillig Fredag var Frivilligrådet ikke tilfreds med, og der vil blive arbejdet videre med udvikling og markedsføring af arrangementet i 2018.

Årsmødet bød på et aftensmåltid til mødedeltagerne, hvor der var tid til at netværke, og derefter var der plads til debat, hvor netop Frivillig Fredag var et af de varmeste emner.

 

Nanna Graugaard fra Kultursekretariatet holdt et kort oplæg om Aprilfestivalen, som afholdes i Syddjurs Kommune, og fortalte bl.a. om festivalens store behov for frivillige hjælpere. Mens der blev talt stemmer op, var der korte inspirationsoplæg fra to foreninger – Fysisk Aktiv for Sjov og Kraftværket.

 

Frivilligrådet består af syv medlemmer og to suppleanter, og i år var fire medlemmer samt suppleanterne på valg. I alt fem kandidater stillede op til de seks poster, så én suppleantpost er således vakant. Frivilligrådets forretningsorden giver imidlertid PUK-udvalget mulighed for at udpege et medlem til rådet, og da der ikke er repræsentation fra området Børn og Unge i det nyvalgte Frivilligråd, vil udvalget kigge nærmere på denne mulighed.