Frivilligrådets Årsmøde 2019

 

Torsdag den 28. februar afholdte Frivilligrådet årsmøde i Rønde Idrætscenter for omtrent 70 fremmødte deltagere, hvoriblandt der var repræsentanter fra forskellige frivillige foreninger, politikere samt medarbejdere fra Kultursekretariatet.  

Mødet, med Lene Bjarke Skov som ordstyrer, blev indledt med en fællessang, hvorefter formanden for Plan, Udvikling og Kultur, Riber Hog Anthonsen, fik ordet. Her slog han fast hvor stort et stykke arbejde der bliver lavet ude i de frivillige foreninger, og vigtigheden i at dette arbejde bliver understøttet af både midler fra § 18-puljen og Frivilligrådets arbejde.  

Herefter fulgte årsberetningen af formanden for det siddende Frivilligråd, Peter Tofft, hvor han gav et indblik i rådets arbejde med bl.a. ansøgninger til § 18-puljen, dialogmøder med foreningerne og Frivillig Fredag.

I løbet af aftenen blev der holdt inspirerende oplæg. Fra det nye digitale fællesskab Boblberg.dk, gæstede Mette Josefsen mødet, hvor hun præsenterede de mange muligheder borger-til-borger-portalen åbner op for borgerne i Syddjurs Kommune. Fra Natteravnene, som er tidligere tilskudsmodtagere af § 18, fortalte Michael Johansen om deres arbejde "i natten", og den store opbakning de oplever i lokalområderne.

Et gennemgående emne for mødet var, hvordan området for Børn og unge i større grad engageres i Frivilligrådets arbejde. Dette blev også omdrejningspunktet for aftenens debat, hvor der kom mange inputs og forslag til nye initiativer og udvikling. Alt sammen til stor inspiration for Frivilligrådet til deres fremadrettede arbejde.

Ved årsmødet skulle Frivilligrådet for 2019 findes ved en fælles valghandling. Der var i år tre medlemmer på valg, hvoraf Peter Tofft ikke ønskede genvalg, modsat Anna Jørgensen og Helle Pedersen som genopstillede. Derudover tilkom Erik Møller og Frode Munch som nye kandidater.

 

Valgresultatet gav følgende Frivilligråd for 2019:

  • Gurli Sørensen
  • Anna-Lise Vester
  • Erik Møller
  • Lene Jensen
  • Helle Pedersen
  • Anna Jørgensen
  • Jørgen Sørensen
  • Suppleant: Frode Munch

Det nye Frivilligråd mødes i ugerne efter årsmødet til et konstituerende møde, hvor formand- og næstformandsposten findes.   

(Gurli Sørensen har efterfølgende valgt at trække sig til suppleantposten. Frode Munch overtager Gurli's plads som medlem i rådet)