Borgerdrevne initiativer

Syddjurs Kommune er åben over for borgerdrevne initiativer på alle områder.
 
Ring eller skriv til koordinator Niels Bo Nielsen og hør om mulighederne
tlf. 21 27 16 40 - nibn@syddjurs.dk
 
 

August 2015: Syddjurs Kommune giver 200.000 kr. til fire landsbyprojekter

Civilsamfundspanelet i Syddjurs Kommune, der er sammensat af udvalgsformændene og borgmesteren, har nu udvalgt fire projekter der får del i en pulje på samlet 200.000 kr. Pengene skal gå til udvikling og understøttelse af frivillighed, fællesskab og det gode liv i kommunens landsbyer.

Der gives økonomisk støtte til:

  • Halling Folkepark – et lokalt samlingssted
  • Balle Borgerhus – etablering af fælles haveanlæg
  • Hyllested og Omegns beboerforening – infoguides i Hyllested
  • Nimtofte Kulturhusforening – Landsbykonference i Nimtofte
     

Borgmester Claus Wistoft udtaler:

- Vi har udvalgt fire projekter fra en pulje af hele 38 gode og spændende projekter. Jeg synes, det har været en fornøjelse at se, hvordan der i hele kommunen er utrolig mange frivillige, der har viljen og lysten til at løfte i flok. Det illustrerer på bedste vis, at kommunens slogan ”Vi gør det – sammen” ikke bare er en floskel, men derimod afspejler lige præcis det engagement og fællesskab, vores kommune vil kendes på.
 

Udvalgsformand for plan, udvikling og kultur Kirstine Bille supplerer:

- Vi har i civilsamfundspanelet valgt at give penge til projekter, hvor der er et stort engagement og som rækker ud i fremtiden. Det er gode og spændende projekter, som vil understøtte det lokale samvær, og som jeg ser frem til at følge.

Syddjurs Kommune har med initiativet ønsket at fremme en udvikling, hvor alle føler et samfundsengagement, og hvor det er naturligt at hjælpe hinanden og sig selv – for eksempel i foreningen, i lokalområdet, på arbejdet og andre steder i hverdagslivet.

Et stærkt medborgerskab og en forståelse for det fælles ansvar mellem borgere og kommune vil udvikle og styrke både velfærd og lokalsamfundene.

Syddjurs Kommune ønsker at understøtte og synliggøre civilsamfundet samt at skabe gode rammer for samarbejdet mellem lokalsamfund og kommune. Fokus for denne del af civilsamfundsindsatsen har været de mange mindre bysamfund på under 1500 indbyggere i Syddjurs Kommune.

Udover disse projekter er der i alle kommunens politiske udvalg reserveret midler til gennemførelse af udviklingsprojekter som har til formål at fremme civilsamfundets engagement og fællesskabet på tværs i kommunen.

 
Se borgerprojekt i Ryomgård her