Frivilligrådet

 

Frivilligrådets formål er, i et samarbejde med kommunen, at styrke og udvikle det frivillige sociale arbejde i Syddjurs Kommune i sammenspil med borgerne.

Frivilligrådet er sammensat af 7 medlemmer og mindst to suppleanter, der repræsenterer foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. De vælges ind fra de tre interesseområder

  1. Ældre/ensomme
  2. Børn og unge
  3. Andre, herunder handicapområdet, humanitære foreninger, sygdomsforeninger, flygtningeområdet m.v.

Rådets opgaver består i at indstille fordeling af midler fra §18-puljen (tilskud til frivilligt socialt arbejde), at arrangere Frivillig Fredag og generelt styrke og udvikle det frivillige og sociale arbejde i kommunen.