Frivilligrådet 2019

 

Bestyrelse

  • Frode Munch (formand)
  • Helle Pedersen (næstformand)
  • Anne-Lise Vester
  • Lene Jensen
  • Jørgen Sørensen
  • Anna S. Jørgensen
  • Erik Møller

Suppleanter

  • Gurli Sørensen
  • Michael Møller Jensen