Frivilligrådet 2020

Frivilligrådets formål er, i et samarbejde med kommunen, at styrke og udvikle det frivillge sociale arbejde i Syddjurs i samspil med borgerne. Som medlem af Frivilligrådet er man med til at rådgive politikerne i hvordan § 18 tilskud bevilges til foreningerne, arrangere Frivillig Fredag og generelt med til at udvikle området. 

Frivilligrådet består af syv medlemmer og tre suppleanter, som tilsammen repræsenterer foreninger og organisationer, der arbejder med frivilligt socialt arbejde inden for følgende tre interesseområder:

 1. Ældre/ensomme. To medlemmer, en suppleant
 2. Børn og unge. To medlemmer, en suppleant
 3. Andre, herunder handicapområdet, humanitære foreninger, sygdomsforeninger og flygtningeområdet med videre. Tre medlemmer, en suppleant

Frivilligrådet 2020 består af følgende rådsmedlemmer

 • Elva Nørager, Ældresagen Rønde - Område 1
 • Anna S. Jørgensen, Søhusparkens Vennekreds - Område 1
 • Michael Møller Jensen, Krop Amok - Område 2 (formand)
 • Jens Peter Mølgaard, Red Barnet - Område 2
 • Helle Pedersen, Danske Handicaporganisationer - Område 3 (næstformand)
 • Erik Møller, Fysisk Aktiv for Sjov - Område 3
 • Jørgen Bang, Dansk Blindesamfund - Område 3

Suppleanter

 • Frode Munch, OK Klubben - Område 1
 • Rikke Sejer Knutsson, 1. Hornslet Trop - Område 2
 • Anne-Lise Vester, Gigtforeningen - Område 3