Frivilligrådet 2019

 

Bestyrelse

  • Helle Pedersen
  • Anne-Lise Vester
  • Gurli Sørensen
  • Lene Jensen
  • Jørgen Sørensen
  • Anna S. Jørgensen
  • Erik Møller

Suppleanter

  • Frode Munch