§18 midler

 

OBS: ansøgningsfrist om tilskud fra § 18-midler fremrykkes til 12. november

Da Syddjurs Kommune har besluttet at revidere retningslinjerne for ansøgninger til § 18 gældende for 2020, er ansøgningsfristen fremrykket til den 12. november 2019.

De nye retningslinjer behandles politisk i Udvalget for plan, udvikling og kultur, onsdag 2. oktober hvorefter de snarest muligt vil blive offentligtgjort på denne hjemmeside.

 

Til de som allerede har indsendt ansøgning

Alle indsendte ansøgninger er registreret og gemt i kommunens system, men da ansøgningerne vil blive behandlet efter de nye retningslinjer, opfordrer vi jer til at udarbejde en ny ansøgning efter de nye retningslinjer. Hvis I fortsat ønsker vi skal behandle den først indsendte ansøgning, skal I ikke gøre yderligere.  

- Vi beklager ulejligheden

 

Lov om social service § 18 er rammen for det frivillige sociale arbejde. Det fastlægges, at kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. I Syddjurs Kommune er rammerne fastlagt i kommunens frivillighedspolitik. Den praktiske udmøntning foregår primært gennem Frivillighedsrådet og Frivillighedsnetværket. 

Retningslinjer

  • Aktiviteter, der søges støtte til, skal have et konkret socialt formål og primært udføres af frivillige

  • Aktiviteten skal primært være rettet mod borgere bosat i kommunen

  • Den frivillige indsats skal være til gavn for andre end én selv og ens familie

  • Der kan ydes støtte til en frivillig forening/gruppe i en opstartsfase.

  • Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner men til aktiviteter målrettet afgrænsede grupper

  • Der ydes ikke tilskud til transport til/fra aktiviteter

  • Der ydes normalt ikke tilskud til husleje, løn eller andre drifts- eller administrationsudgifter


Ansøgningsfrist hvert år er den 15. september for næstkommende år.

Indsend ansøgning ved at udfylde skemaet her