§18 midler

 

Lov om social service § 18 er rammen for det frivillige sociale arbejde. Det fastlægges, at kommunerne skal samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. I Syddjurs Kommune er rammerne fastlagt i kommunens frivillighedspolitik. Den praktiske udmøntning foregår primært gennem Frivillighedsrådet og Frivillighedsnetværket. 

Retningslinjer

  • Aktiviteter, der søges støtte til, skal have et konkret socialt formål og primært udføres af frivillige

  • Aktiviteten skal primært være rettet mod borgere bosat i kommunen

  • Den frivillige indsats skal være til gavn for andre end én selv og ens familie

  • Der kan ydes støtte til en frivillig forening/gruppe i en opstartsfase.

  • Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner men til aktiviteter målrettet afgrænsede grupper

  • Der ydes ikke tilskud til transport til/fra aktiviteter

  • Der ydes normalt ikke tilskud til husleje, løn eller andre drifts- eller administrationsudgifter


Ansøgningsfrist hvert år er den 15. september for næstkommende år.

Indsend ansøgning ved at udfylde skemaet her