§79 midler

 

Syddjurs Kommune har jf. Lov om social service §79 afsat midler til aktiviteter med et forebyggende og aktiverende sigte. De frivillige brugerrettede aktiviteter er demokratisk forankret i centerråd, der arbejder efter fælles vedtægter.

Frivilligt socialt arbejde er en samlet betegnelse for, hvad en frivillig organisation, forening, gruppe eller enkeltperson udfører af aktiviteter inden for det sociale område.
Det frivillige arbejde defineres som aktiviteter der:

  • Udføres frivilligt og ulønnet
  • Udføres overfor og er til gavn for andre end en selv og familien
  • Har en formaliseret og/eller privat organisering
  • Frivilligt socialt arbejde handler om mødet mellem borgeren og den frivillige. Begge parter er til stede uden anden dagsorden end at ville hinanden. Frivillige indgår i samarbejdet, fordi de ønsker at gøre en forskel, da de ikke modtager løn eller er professionelt forpligtede.


Det frivillige arbejde på ældreområdet foregår på de lokale ældrecentre, i aktivitetshuse, klubber, foreninger og i lokale grupper og omfatter adskillige frivillige aktører.
Frivillige på ældreområdet er en styrke, der varetager en mangfoldig vifte af aktiviteter og opgaver f.eks.:

  • Pasning af cafeer på ældrecentrene
  • Ledsagelse og gåture
  • Besøgsvennetjeneste
  • Motionsvenner
  • Hjælp ved arrangementer på ældrecentrene
  • Lærende aktiviteter for større eller mindre grupper f.eks. datastuer m.m.


Det frivillige arbejde på ældreområdet er forankret i organisationen under Vedligeholdende træning og aktivitet. 

Læs mere om Serviceloven her.