Udviklingspuljen

Syddjurs Kommune har afsat en særlig pulje til udviklingstiltag inden for folkeoplysningens område.

Puljen kan yde tilskud til følgende formål:

 • Nye initiativer med folkeoplysende formål

 • Udviklingsarbejde

 • Enkeltstående projekter

 • Amatørkulturelle aktiviteter

 • Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, der ikke tiltrækkes af øvrige tilbud

 • Samlingssteder med folkeoplysning som hovedformål

 • Virksomhed af tværgående aktivitet

Der er ikke begrænsninger i muligheder for ansøgning, men vi prioriterer

 • det nye

 • det uvante

 • det tværgående

Ansøgningen skal indeholde:

 • beskrivelse af projektet/aktiviteten

 • formål

 • målgruppe

 • budget

 

Ansøgninger indsendes løbende.
Ansøgninger sendes til syddjurs@syddjurs.dk att. Kulturafdelingen
eller Syddjurs Kommune, Kulturafdelingen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft