Til alle der yder en frivillig indsats for borgere i Syddjurs Kommune
ÅRSMØDE DEN 9. FEBRUAR Kl. 17.00 - 21.00
Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde
med valg til Frivilligrådet og foredrag ved Anders La Cour

Kl. 17.00:    Velkomst v/ Molly Thomsen, fællessang, samt valg af dirigent.
Kl. 17.15:    Formanden for Plan, udvikling og kultur - Kirstine Bille  Syddjurs Kommune får ordet
Kl. 17.30:    Let servering - buffet
Kl. 18.15:    Årsberetning 2016 ved formand Frivilligrådet Molly Thomsen
Kl. 18.45:    Valg af tre stemmetællere og herefter valg af tre repræsentanter + suppleanter til frivilligrådet, som er indstillet af foreninger/organisationer og grupper, der har modtaget § 18 midler.
Kl. 19.15:    Foredrag ved Anders La Cour - har bla. skrevet Frivillighedens logik og dens politik.
Kl. 20.00:    Kaffe/te, resultat af valget
Kl. 21.00:    Tak for i dag

KANDIDATER: FORENINGER/ORGANISATIONER OG GRUPPER SKAL INDSTILLE KANDIDATER SENEST D. 1. FEBRAUR TIL FRIVILLIGHEDSRÅDET TIL SYDDJURS@SYDDJURS.dk SOM UDARBEJDER VALGLISTEN
Tilmelding til årsmødet skal ske på www.syddjurs.dk/Frivillig2017 senest den 4. februar 2017 kl. 16


Velkommen til Frivillig Syddjurs

 Denne hjemmeside har til formål at oplyse om frivilligt socialt arbejde i Syddjurs Kommune, skabe kontakt imellem frivillige foreninger samt fremme det frivillige sociale arbejde i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommune gør opmærksom på, at vi er bekendte med den ikke kommunale hjemmeside frivilligesyddjurs og tager afstand fra indholdet.